Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 x16/x16 PCIe Riser Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR675 V3 x16/x16 PCIe Riser Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR675 V3 x16/x16 PCIe Riser Option Kit

1 ตัวยก x16/x16 PCIe หนึ่งตัว

2 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (750 มม. / 750 มม.)

3 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (420 มม. / 460 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก