Skip to main content

ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G4 Riser 1/3 FHFL Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G4 Riser 1/3 FHFL Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G4 Riser 1/3 FHFL Option Kit

1 ตัวยก FHHL Gen4 1 x8/x16/x16 หนึ่งตัว

2 ตัวขยายตัวยก PCIe หนึ่งตัว

3 สกรู M3 สี่ตัว

4 สายสัญญาณตัวยกสี่เส้น (500 มม., แบน 140 มม.)

5 สายสัญญาณตัวยกสองเส้น (540 มม., แบน 140 มม.)

6 สายสัญญาณสองชุด (420 มม.)

7 สายไฟหนึ่งเส้น (660 มม.)

8 สายไฟหนึ่งเส้น (100 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก