Skip to main content

ThinkSystem SR850 V3 x16/x8/x8 PCIe G4 Riser 2/A/B/C HHHL Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR850 V3 x16/x8/x8 PCIe G4 Riser 2/A/B/C HHHL Option Kitt

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR850 V3 x16/x8/x8 PCIe G4 Riser 2/A/B/C HHHL Option Kit

1 ตัวยก HHHL PCIe Gen4 x16/x8/x8 หนึ่งชุด

2 สายสัญญาณตัวยกสามเส้น (440 มม., แบน 140 มม.)

3 สายสัญญาณตัวยกห้าเส้น (500 มม., แบน 140 มม.)

4 สายสัญญาณหกเส้น (360 มม.)

5 สายสัญญาณสองชุด (420 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก