Skip to main content

ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G5 Riser D HHHL Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G5 Riser D HHHL Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR850 V3 x8/x16/x16 PCIe G5 Riser D HHHL Option Kit

1 ตัวยก HHHL PCIe Gen5 x8/x16/x16 PCIe หนึ่งตัว

2 สายสัญญาณสองเส้น (500 มม., แบน 140 มม.)

3 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (420 มม.)

4 สายไฟหนึ่งเส้น (100 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก