Skip to main content

ตัวยก PCIe สำหรับระบบ Dense สำหรับ ThinkSystem 1U

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 การ์ดตัวยก PCIe 1U หนึ่งชุด

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม