Skip to main content

ASM ตัวครอบตัวยก M.2 ของ ThinkSystem SE350

ASM ตัวครอบตัวยก M.2 ของ ThinkSystem SE350

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ASM ตัวครอบตัวยก M.2 ของ ThinkSystem SE350

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 ASM ตัวครอบตัวยก M.2 ของ ThinkSystem SE350

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp