Skip to main content

ThinkSystem SR655 x16 PCIe 2U Riser 1 FH Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดตัวยก 1 แบบ FH สำหรับ x16 PCIe 2U ของ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkSystem SR655 x16 PCIe 2U Riser 1 FH Kit

1 การ์ดตัวยก PCIe x16 1

2 โครงยึดตัวยก (ความสูงปกติ + ความสูงปกติ + ความสูงปกติ)

3 สกรู M3.5 (2)

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support