Skip to main content

ThinkSystem SR655 x16/x16 PCIe 2U Riser 1 FH Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดตัวยก 1 แบบ FH สำหรับ x16/x16 PCIe 2U ของ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkSystem SR655 x16/x16 PCIe 2U Riser 1 FH Kit

1 การ์ดตัวยก PCIe x16/x16 1

2 สาย NVMe สำหรับการ์ดตัวยก 1

3 โครงยึดตัวยก (ความสูงปกติ + ความสูงปกติ + ความสูงปกติ)

4 สกรู M3.5 (2)

หมายเหตุ

ชุดตัวยก 1 แบบ FH สำหรับ x16/x16 PCIe 2U ของ ThinkSystem SR655 ไม่รองรับการกำหนดค่า SATA แบบออนบอร์ดในตัวเครื่องขนาด 24x2.5 นิ้ว

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: Lenovo Data Center Support