Skip to main content

ThinkSystem SR655 x16/x16 PCIe Riser 3 Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดตัวยก 3 สำหรับ x16/x16 PCIe ของ ThinkSystem SR655

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkSystem SR655 x16/x16 PCIe Riser 3 Kit

1 การ์ดตัวยก PCIe x16/x16 3

2 สายไฟ GPU + สาย C NVMe ตัวยก 3 + สายไฟตัวยก 3 + สายสัญญาณตัวยก 3

3 โครงยึดตัวยก (ความสูงปกติ + ความสูงปกติ)

4 สกรู M3.5 (2)

หมายเหตุ

ชุดตัวยก 3 สำหรับ x16/x16 PCIe ของ ThinkSystem SR655 ไม่รองรับการกำหนดค่าต่อไปนี้:

  • NVMe ขนาด 8x2.5 นิ้ว

  • AnyBay ขนาด 12x3.5 นิ้ว (8 SAS/SATA + 4 AnyBay)

  • โมดูล M.2

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support