Skip to main content

ThinkSystem SR250/SR150 x16/x8 PCIe Riser

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวยก PCIe x16/x8 ของ ThinkSystem SR250/SR150

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 การ์ดตัวยก PCIe x16/x8

2 ตัวครอบตัวยก PCIe

3 ป้าย

4 สกรู x2

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: Lenovo Data Center Support