Skip to main content

ThinkSystem SR250 V2 x16 PCIe Gen4 Riser

ดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวยก x16 PCIe Gen4 ของ ThinkSystem SR250 V2 ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR250 V2 x16 PCIe Gen4 Riser

1 ตัวยก x16 PCIe Gen4 หนึ่งตัว

การติดตั้งตัวเลือก