Skip to main content

ชุดอะแดปเตอร์ 2 ไดรฟ์ของ ThinkSystem SN550 RAID 530-4i

ชุดอะแดปเตอร์ 2 ไดรฟ์ของ ThinkSystem SN550 RAID 530-4i

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอะแดปเตอร์สำหรับ 2 ไดรฟ์ ThinkSystem RAID 530-4i

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว

2 ชุดแบ็คเพลนหนึ่งชุดซึ่งมีสลัก

3 ป้ายหนึ่งแผ่น

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • อุปกรณ์เสริมบางชิ้นอาจไม่มีตัวระบายความร้อน
  • ติดป้ายที่ด้านขวาของฝา ดังภาพ

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support