Skip to main content

ชุดอะแดปเตอร์ 4 ไดรฟ์ของ ThinkSystem SN850 RAID 930-4i-2GB

ชุดอะแดปเตอร์ 4 ไดรฟ์ของ ThinkSystem SN850 RAID 930-4i-2GB

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอะแดปเตอร์สำหรับ 4 ไดรฟ์ ThinkSystem SN850 RAID 930-4i-2GB

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 โมดูลพลังงานแฟลชหนึ่งโมดูล

2 อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว

3 การ์ดขวางหนึ่งการ์ด

4 ชุดแบ็คเพลนสองชุดซึ่งมีสลัก

5 ป้ายสองแผ่น

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย
  • ติดป้ายที่ด้านขวาของฝา ดังภาพ

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support