Skip to main content

ชุด SAS/SATA 12 GB Dense HBA ของ ThinkSystem 430-8i

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุด SAS/SATA 12 GB dense HBA ของ ThinkSystem 430-8i

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkSystem SD530 PCIe adapter kit

1 SAS/SATA 12 GB dense HBA ของ ThinkSystem 430-8i หนึ่งรายการ

2 สายเคเบิล SAS/SATA สองเส้น

3 สายเคเบิล PCIe หนึ่งเส้น

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support