Skip to main content

ชุดอัปเกรดขั้วต่อ VGA ด้านหน้าของ ThinkSystem SR530/SR570/SR630

ชุดอัปเกรดขั้วต่อ VGA ด้านหน้าของ ThinkSystem SR530/SR570/SR630

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับชุดอัปเกรดขั้วต่อ VGA ด้านหน้าของ ThinkSystem SR530/SR570/SR630

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 สาย VGA ด้านหน้าสำหรับแชสซีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

2 สาย VGA ด้านหน้าสำหรับแชสซีไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support