Skip to main content

ชุดระบายความร้อน GPU ของ ThinkSystem SR650

ชุดระบายความร้อน GPU ของ ThinkSystem SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดระบายความร้อน GPU ของ ThinkSystem SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 1U (2)

2 ชุดดูดอากาศสำหรับ GPU

3 ตัวยึด GPU ขนาด FH (ขนาดใหญ่) (2)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support