Skip to main content

ชุดตัวกรองฝุ่นโครงยึดช่องใส่ของ ThinkSystem SE350 E1

ชุดตัวกรองฝุ่นโครงยึดช่องใส่ของ ThinkSystem SE350 E1

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดตัวกรองฝุ่นโครงยึดช่องใส่ของ ThinkSystem SE350 E1

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 ตัวกรองฝุ่นโครงยึดช่องใส่ E1 (PCIe)

2 ตัวกรองฝุ่นโครงยึดช่องใส่ E1

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support