Skip to main content

ThinkSystem SR635 Front VGA Upgrade Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอัพเกรด VGA ด้านหน้า ThinkSystem SR635

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ThinkSystem SR635 Front VGA Upgrade Kit

1 สาย VGA ด้านหน้าสำหรับตัวเครื่องขนาด 8x2.5 นิ้ว/ขนาด 10x2.5 นิ้ว

2 สาย VGA ด้านหน้าสำหรับตัวเครื่องขนาด 4x3.5 นิ้ว

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้ง ฉบับล่าสุดได้ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: http://www.lenovo.com/support