Skip to main content

ชุดตัวช่วยดูดอากาศ P4 GPU ของ ThinkSystem SR650

ชุดตัวช่วยดูดอากาศ P4 GPU ของ ThinkSystem SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดตัวช่วยดูดอากาศ P4 GPU ของ ThinkSystem SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  • ชุดดูดอากาศ P4 GPU ของ ThinkSystem SR650

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอดและติดตั้ง P4 GPU โปรดไปที่ http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X05/GPU_replacement.html ดูที่ส่วน "การเปลี่ยน GPU" ในคู่มือการบำรุงรักษา ThinkSystem SR650

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support