Skip to main content

ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5" SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5" SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit.

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST650 V2/V3 3.5-in SAS/SATA 4-Bay Drive Bay 4 Cage Kit

1 แผงครอบสี่ตัว, ไดรฟ์จัดเก็บขนาด 3.5 นิ้ว (ช่องใส่เดียว)

2 ตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายหนึ่งตัว

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

  • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์
ST650 V2ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
ST650 V3ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
  • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support