Skip to main content

ThinkSystem SR650 V3 Full Length SW GPU Air Baffle Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR650 V3 Full Length SW GPU Air Baffle Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V3 Full Length SW GPU Air Baffle Kit

1 แผ่นกั้นลม GPU เสริมสองตัว

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก