Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 GPU Full Length Thermal Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 GPU Full Length Thermal Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 GPU Full Length Thermal Option Kit

1 แผ่นกั้นลม GPU หนึ่งตัว

2 แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU สามตัว

3 แผ่นกั้นลม GPU เสริมสามตัว

4 ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 2U สองตัว

5 สายไฟ GPU กว้างสองเท่าสามชุด, 360 มม.

6 สายไฟ GPU กว้างปกติสามชุด, 460 มม.

7 สายไฟ GPU รูปตัว Y กว้างปกติสามชุด, 460 มม./460 มม.

8 สายไฟ GPU H100 สามชุด, 400 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก