Skip to main content

ThinkSystem 2U 12x3.5" Backplane Option Kit

เอกสารฉบับนี้ใช้ได้กับชุดอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:

 • ThinkSystem 2U 12x3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

 • ThinkSystem 2U 12x3.5" AnyBay Backplane Option Kit

 • ThinkSystem SR665 V3 12x3.5" AnyBay Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

ThinkSystem 2U 12x3.5 Backplane option kit
 • 1 แบ็คเพลน 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งชุด, SAS/SATA หรือ AnyBay

 • 2 แผงครอบไดรฟ์ 1 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว

 • 3 ป้ายประเภทไดรฟ์

  • สำหรับ ThinkSystem 2U 12x3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit และ ThinkSystem 2U 12x3.5" AnyBay Backplane Option Kit :

   • ป้ายประเภทไดรฟ์ SATA + SAS/SATA
   • ป้ายประเภทไดรฟ์ SATA/NVMe + AnyBay
  • สำหรับ ThinkSystem SR665 V3 12x3.5" AnyBay Backplane Option Kit

   • ป้ายประเภทไดรฟ์ SAS/SATA + AnyBay
   • ป้ายประเภทไดรฟ์ SAS/SATA + NVME
   • ป้ายประเภทไดรฟ์ SATA + NVME
หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

 • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์การเดินสายภายใน
SR665ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR650 V2ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR650 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR655 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR665 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้วการเดินสายภายใน
 • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support