Skip to main content

ThinkSystem 2U 8x2.5" Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:

 • ThinkSystem 2U 8x2.5" SAS/SATA Backplane Option Kit

 • ThinkSystem 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Option Kit

 • ThinkSystem 2U 8x2.5" NVMe Backplane Option Kit

 • ThinkSystem V3 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Option Kit

 • ThinkSystem V3 2U 8x2.5" NVMe Backplane Option Kit

 • ThinkSystem V3 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Gen5 Option Kit

 • ThinkSystem V3 2U 8x2.5" NVMe Backplane Gen5 Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem 2U 8x2.5 Backplane option kit
 • 1 แบ็คเพลน SAS/SATA, NVMe หรือ AnyBay 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

 • 2 แผงครอบ HDD 1 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

 • 3 แผงครอบ HDD 4 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

 • 4 ป้ายไดรฟ์:

  • ป้ายลำดับของไดรฟ์หนึ่งแผ่น

  • ป้ายประเภทไดรฟ์:

   • ป้ายสามแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8x2.5" SAS/SATA Backplane Option Kit
   • ป้ายสองแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Option Kit
   • ป้ายสองแผ่นสำหรับ ThinkSystem 2U 8x2.5" NVMe Backplane Option Kit
   • ป้ายเจ็ดแผ่นสำหรับ ThinkSystem V3 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Option Kit
   • ป้ายสองแผ่นสำหรับ ThinkSystem V3 2U 8x2.5" NVMe Backplane Option Kit
   • ป้ายห้าแผ่นสำหรับ ThinkSystem V3 2U 8x2.5" AnyBay Backplane Gen5 Option Kit
   • ป้ายสามแผ่นสำหรับ ThinkSystem V3 2U 8x2.5" NVMe Backplane Gen5 Option Kit
หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

 • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์การเดินสายภายใน
SR665ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR650 V2ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR650 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR655 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้วการเดินสายภายใน
SR665 V3ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้วการเดินสายภายใน
 • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support