Skip to main content

ThinkSystem SR650 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR650 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

1 แบ็คเพลน SATA/NVMe ขนาด 7 มม.

2 ตัวครอบตัวยก

3 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. 2FH

4 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

5 คลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.

6 สกรู M3 สี่ตัว

7 สกรู M3.5 แปดตัว

8 ป้ายสามแผ่น

  • ป้ายลำดับช่องเสียบ PCIe (4–5)
  • ป้ายลำดับช่องเสียบ PCIe (1–2)
  • ป้ายประเภทไดรฟ์ NVMe ขนาด 7 มม.

9 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. สองตัว

10 สายไฟหนึ่งเส้น, 210 มม.

11 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 280 มม.

12 สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 135 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก