Skip to main content

ThinkSystem 1x6 E1.S EDSFF Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem 1x6 E1.S EDSFF Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem 1x6 E1.S EDSFF Backplane Option Kit

1 ตัวครอบไดรฟ์ E1.S พร้อมฝาครอบหนึ่งชุด

2 แบ็คเพลน 6x E1.S NVMe หนึ่งชุด

3 ป้ายลำดับของไดรฟ์หนึ่งแผ่น

4 แผงครอบไดรฟ์ E1.S 1 ช่องใส่ หกชุด

5 ป้ายลำดับ PCIe หนึ่งชุด

6 สายไฟหนึ่งเส้น (350 มม.)

7 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (400 มม. / 680 มม.)

8 สาย MCIO x16 ถึง MCIO x8*2 หนึ่งชุด (520 มม. / 520 มม.)

9 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, (640 มม.)

10 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, (640 มม.)

11 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, (450 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก