Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 7mm RAID B540p-2HS SATA/NVMe Enablement Kit

1 ตัวครอบตัวยก 1/2 หนึ่งตัว

2 การ์ดตัวยก Gen4 x16/x16/E หนึ่งตัว

3 คลิปยึดตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว

4 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัวสำหรับตัวครอบตัวยก

5 ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. หนึ่งตัว

6 แบ็คเพลนด้านบนขนาด 7 มม. หนึ่งชุด

7 แบ็คเพลนด้านล่างขนาด 7 มม. หนึ่งชุด

8 แผงครอบถาดขนาด 7 มม. สองชุด

9 สกรู M3 สองตัว

10 สกรู M3.5 แปดตัว

11 ป้ายสี่แผ่น

  • ป้ายลำดับช่องเสียบ PCIe (1–2)
  • ป้ายลำดับช่องเสียบ PCIe (4–5)
  • ป้าย NVME ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ของ 2U
  • ป้าย SATA ด้านหลัง ขนาด 7 มม. ของ 2U

12 สายไฟหนึ่งเส้น, 210 มม.

13 สาย LP SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 125 มม.

14 สาย LP SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4 หนึ่งชุด, 250 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก