Skip to main content

ชุดอัปเกรดช่องใส่ U.2 24 ของ ThinkSystem SR650

ชุดอัปเกรดช่องใส่ U.2 24 ของ ThinkSystem SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอัปเกรดช่องใส่ 24 U.2 ของ ThinkSystem SR650 ชุดอัปเกรดนี้ใช้สำหรับอัปเกรดรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ 24 ไปเป็นรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ตัว โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

Items contained in the option package

1 แบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650 (3)

2 การ์ดตัวยก PCIe x16/x8/x16 ของ ThinkSystem SR650 1

3 การ์ดตัวยก PCIe x16/x16 ของ ThinkSystem SR550/SR650 2

4 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P ของ ThinkSystem (4)

5 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-8P ของ ThinkSystem

6 โครงยึด 2U สำหรับอะแดปเตอร์สวิตช์ PCIe

7 โครงยึด 3U สำหรับอะแดปเตอร์สวิตช์ PCIe (2)

8 ชุดสายการกำหนดค่า NVMe 24 ของ ThinkSystem SR650

9 ป้ายลำดับ (NVMe 16 - 23)

10 ป้ายลำดับ (NVMe 0 - 15)

11 โครงยึดตัวยก 1

12 โครงยึดตัวยก 2

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของอะแดปเตอร์สวิตช์ PCIe และช่องเสียบ PCIe ที่สอดคล้องกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งช่องเสียบ PCIe โปรดดู มุมมองด้านหลังในคู่มือการบำรุงรักษา ThinkSystem SR650

ประเภทอะแดปเตอร์สวิตช์ PCIeการเลือกช่องเสียบ PCIe

|

4 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P (มีโครงยึด 3U 7 ติดตั้ง)|ช่องเสียบ 2 บนการ์ดตัวยก 1|

|

4 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P (มีโครงยึด 2U 6 ติดตั้ง)|ช่องเสียบ 4 บนแผงระบบ|

|

4 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P (มีโครงยึด 3U 7 ติดตั้ง)|ช่องเสียบ 6 บนการ์ดตัวยก 2|

|

4 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P|ช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ|

|

5 อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-8P|ช่องเสียบ 1 บนการ์ดตัวยก 1|

ข้อควรสนใจ

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งในคู่มือการบำรุงรักษา ThinkSystem SR650 ก่อนที่จะติดตั้งส่วนประกอบในเซิร์ฟเวอร์

ในการดำเนินการติดตั้งชุดอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ถอดฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เสริมของเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะใช้ชุดอัปเกรดนี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการถอด หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เสริมของเซิร์ฟเวอร์ที่ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ในคู่มือการบำรุงรักษา ThinkSystem SR650
 2. ติดตั้งแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว สามตัว 1 โปรดดู การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ ขนาด 2.5 นิ้ว จากนั้นติดป้ายลำดับช่องใส่ไดรฟ์ 9 10 เหนือช่องใส่ไดรฟ์บนเซิร์ฟเวอร์
 3. ติดตั้งโครงยึดสามตัวบนอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P สามตัว ในการติดตั้งโครงยึด จัดแนวรูสกรูในโครงยึดให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในอะแดปเตอร์สวิตช์ จากนั้นขันสกรูเพื่อยึดโครงยึดกับอะแดปเตอร์สวิตช์ให้แน่น
 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P 4 เข้ากับช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ โปรดดู การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID
 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P 4 พร้อมโครงยึด 2U 6 เข้ากับช่องเสียบ PCIe 4 บนแผงระบบ โปรดดู การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบ
 6. ติดตั้งการ์ดตัวยก 1 2 บนโครงยึดตัวยก 1 โปรดดู การติดตั้งการ์ดตัวยก
 7. ติดตั้งอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-8P 5 ในช่องเสียบ PCIe 1 บนการ์ดตัวยก 1 จากนั้นติดตั้งอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P 4 พร้อมโครงยึด 3U 7 เข้ากับช่องเสียบ PCIe 2 บนการ์ดตัวยก 1 โปรดดู การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก
 8. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 1 กับตัวเครื่อง โปรดดู การติดตั้งการ์ดตัวยก
 9. ติดตั้งการ์ดตัวยก 2 3 บนโครงยึดตัวยก 2 โปรดดู การติดตั้งการ์ดตัวยก
 10. ติดตั้งอะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P 4 พร้อมโครงยึด 3U 7 เข้ากับช่องเสียบ PCIe 6 บนการ์ดตัวยก 2 โปรดดู การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนส่วนประกอบตัวยก
 11. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 2 กับตัวเครื่อง โปรดดู การติดตั้งการ์ดตัวยก
 12. ติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เสริมของเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น จากนั้นให้เดินสายเซิร์ฟเวอร์ ในการเชื่อมต่อสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe ยี่สิบสี่ตัว โปรดดู“รุ่นเซิร์ฟเวอร์: อะแดปเตอร์ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ตัว, อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P สี่ตัว, อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-8P หนึ่งตัว”ในหัวข้อรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ตัว

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบำรุงรักษา ThinkSystem SR650ฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support