Skip to main content

ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe Aux Kit

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์เสริม ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

 • การ์ดเชื่อมต่อเสริม
 • สายสีดำหนึ่งเส้นและสายสีขาวหนึ่งเส้น
 • คลิปยึดสองตัว
 • โครงยึดสำรอง
 • เอกสารคู่มือ

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ ThinkSystem Mellanox CX-6 HDR/200GbE QSFP56 1x PCIe (การ์ดหลัก) กับชุดอุปกรณ์เสริม ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe ลงในช่องเสียบ PCIe:

Connecting the main card with the auxiliary connection card

 1. ต่อสายเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อเสริม

  1. ระบุตำแหน่งขั้วต่อที่มีป้าย "AUX" สายสีขาวและสายสีดำ จากนั้นสอดขั้วต่อทั้งสองตัวผ่านรูของคลิป

  2. ดันตัวยึดปลั๊กของขั้วต่อทั้งสองตัวขึ้น

  3. เสียบขั้วต่อของสายสีขาวเข้ากับช่องเสียบที่มีส่วนซิลค์สกรีน "WHITE CABLE" อยู่ด้านหนึ่งของการ์ดเชื่อมต่อเสริม และเสียบขั้วต่อของสายสีดำเข้ากับช่องเสียบที่มีส่วนซิลค์สกรีน "BLACK CABLE" อยู่อีกด้านหนึ่ง

  4. หมุนตัวยึดปลั๊กลงเพื่อล็อคขั้วต่อทั้งสองตัวให้เข้าที่

  5. เสียบเดือยสองตัวที่ด้านหนึ่งของคลิปเข้าไปในรูทั้งสองของการ์ดเชื่อมต่อเสริมจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกสองครั้ง จากนั้นปิดอีกด้านของคลิปเพื่อยึดขั้วต่อของสายทั้งสองตัวเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อเสริมให้แน่น

   หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนลายสลัก "WHITE CABLE" อยู่ที่ด้านหนึ่งของคลิปและส่วนซิลค์สกรีน "WHITE CABLE" บนการ์ดเชื่อมต่อเสริมอยู่ด้านเดียวกัน

 2. ต่อสายเข้ากับการ์ดหลัก

  1. ระบุตำแหน่งขั้วต่อที่มีป้าย "MAIN" สายสีขาวและสายสีดำ จากนั้นสอดขั้วต่อทั้งสองตัวผ่านรูของคลิปอีกอันหนึ่ง

  2. ทำขั้นตอน ii. ถึง v. ในขั้นตอนที่ 1 ซ้ำอีกครั้ง

 3. ติดตั้งการ์ดหลักและการ์ดเชื่อมต่อเสริมลงในช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสม

  สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม โปรดดู “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์” ในเอกสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และคลิก URL ของเอกสารที่หน้าเว็บกลุ่มผลิตภัณฑ์ ThinkSystem เซิร์ฟเวอร์ https://pubs.lenovo.com/

ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง (สิงหาคม 2022)

© Copyright Lenovo 2022

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา GSA (General Services Administration) การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-05925